Türk Ticaret Merkezleri Teşvikleri TTM

Ticaret Bakanlığı, 2023 ihracat stratejisi hedefleri doğrultusunda, değişen rekabet koşullarına ve ihtiyaca uygun olarak ihracat desteklerine yenilerini eklemektedir. Bu kapsamda pazara girişte dağıtım kanallarına doğrudan girmeye imkan sağlayacak bir enstrümanla yeni bir destek mekanizması geliştirmiş olup, “2014/3 sayılı Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2010/6)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ”, 12/12/2014 tarihli 29203 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Türk Ticaret Merkezleri Teşvikleri TTM tebliği

“2010/6 sayılı Yurt Dışı Birim Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” kapsamında firmalarımızın yurtdışında açtıkları birimlerin kira giderleri ve yurtdışı tanıtım harcamaları halihazırda desteklenmektedir. Doğrudan şirketlere verilen bu desteklere ilaveten getirilen yeni desteklerle, oluşturulacak Türkiye Ticaret Merkezleri (TTM) aracılığıyla bu merkezlerde yer alan şirketlerimizin, ürünlerimizin tanıtım ve pazarlanmasında etkinlik sağlanması ve bürokrasinin azaltılması amaçlanmaktadır.

Türk Ticaret Merkezleri Teşvikleri TTM

TTM’ler, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), TİM’in Türkiye’de kurduğu şirketi veya TİM ile diğer İşbirliği Kuruluşu/Kuruluşları (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, İhracatçı Birlikleri, Ticaret/Sanayi Odaları, Organize Sanayi Bölgeleri, İşveren Sendikaları, vb.) ortaklığında kurulabilecektir.

Türk Ticaret Merkezleri Teşvikleri TTM;  ofisleri ve teşhir salonlarıyla ülkemizin, ihracatçı firmalarımızın ve Türk ürünlerinin tanıtım üssü, depo/antrepo hizmetleri ile lojistik merkezi, hukuki/mali danışmanlık hizmetleri ve pazara giriş hizmeti ile aktif hukuki ve mali danışmanlık birimi olarak önemli görevler icra edecek, yeni ve süreklilik arz eden bir yapı olacaktır. Bu destek mekanizması ile yurtdışında tek başına birim açma imkanı olmayan şirketlerimize sunulan ofis/depo/shoowroom alanlarıyla şirketlerimizin yurt dışı pazarlara girişine yardımcı olunacak, bürokrasi, yüksek maliyetler, güvenlik sorunları vb. nedenlerle pazara girişin zor olduğu coğrafyalara ulaşma imkanı sağlanacaktır.

Ayrıca, Türk Ticaret Merkezleri Teşvikleri TTM ’ler Ticaret Müşavirliklerinin yakın koordinasyonu ve denetiminde olacağından ihracatçılarımıza sunulan hizmetlerin etkinleştirilmesi sağlanacaktır.

Türk Ticaret Merkezleri Teşvikleri TTM’ler İşbirliği Kuruluşlarının üyelerinden gelen talepler doğrultusunda mağaza/ofis/depo/showroom birimlerini bulunduran ve danışmanlık/ iş geliştirme hizmetlerinin sunulduğu merkezler olacaktır.

TTM’lerin;

kira,
yönetici
kalifiye personel istihdamı
tanıtım harcamaları desteklenecektir.

Türk Ticaret Merkezleri Teşvikleri TTM Destek oranı,

Bakanlığımızca belirlenen
Hedef ve Öncelikli ülkelerde %75,
diğer ülkelerde %60 olacaktır.
Destek süresi 5 yıl olup üstün performans gösteren
TTM’lere ilave 5 yıl destek verilebilecektir.

Türk Ticaret Merkezleri Teşvikleri TTM