Sağlık sektöründeki Sağlık Kuruluşları ve Sağlık Turizm acentelerinin Sağlık Turizmi konusundaki teşvikler hakkında iş planı yapılması, gerekli Pazar ve veri tabanı oluşumunun sağlanması ve teşvik sisteminin kullanılarak sağlık turizmi için gelişim planı yapılmasını kapsar. Ayrıca bu alandaki teşviklerin takip ve bürokratik işlemlerini de içerir.

Hastaneler için Turquality yol Haritası Danışmanlığı
Sağlık Kuruluşları Sağlık Turizmi Acentesi Yapılanması
Sağlık Acentesi Kuruluş Danışmanlığı
Teşvik Bakanlığı Sağlık Teşvikleri Danışmanlığı

SAĞLIK TURİZMİ SEKTÖRÜNE YÖNELİK TEŞVİKLER

Sağlık kuruluşları, sağlık turizmi şirketleri veya işbirliği kuruluşlarının sektör, ülke, uluslararası mevzuat veya yatırım konularında satın alacakları veya hazırlatacakları raporlara ilişkin giderler; sağlık kuruluşları ve sağlık turizmi şirketleri için %60 oranında ve yıllık toplam en fazla 100.000 ABD Doları tutarında, işbirliği kuruluşları için %70 oranında ve yıllık toplam en fazla 300.000 ABD Doları tutarında karşılanır.

Sağlık Turizmi Teşvik Danışmanlığı

Sağlık Turizmi 2015/8 kararı ile TURQUALITY kapsamında hizmet ihracatı olarak kabul edilmiştir. 2012 yılında başlayan hizmet ihracatı ve sağlık hizmetlerinin bu kategoride değerlendirilmesi ile birlikte bir çok destek ve sektörü teşvik edici düzenleme hayata geçmiştir.

Sağlık turizm Teşvikleri ve bu teşviklerin alınması için Sağlık Turizm Teşvik Danışmanlığı Türkiye’de ihracat360 tarafından yürütülmeye başlanmıştır. 2012 yılında başlayan düzenlemeler ile birlikte başlayan çalışmalarımız 2015 yılında alınan kararların ve 13 Temmuz Sağlık turizm yönetmeliği sürecinde bilgilendirme toplantıları ve sonra geleneksel hale gelen vizyon toplantıları ile sektöre duyurulmasına katkıda bulunduğumuz çalışma olmuştur. Bir çok desteği ilk kez bizim danışmanlık yaptığımız firmalar almış yada düzenleme ilkeleri bizim tecrübelerimizle çözüm yolu bulmuştur.

Siz de Sağlık Turizm Teşviklerinden yararlanmak, Sağlık turizm teşvikleri ile harcamalarınızı geri alırken markanızı geliştirmek istiyorsanız bizi arayın. Sağlık turizm teşvik Danışmanlığı için tecrübeli ve vizyoner ekibimiz ile hem teşvikleri alın hem de bu teşvikleri hangi alanda kullanarak nasıl yabancı hasta getirilir öğrenin.

Danışmanlık Desteği : Teşvik Oranı %50 – Teşvik Miktarı 200 bin$ /yıl

Uluslararası pazarlarda rekabet avantajını artırmak üzere pazarlama stratejisi, yurt dışı pazar yapısı ve pazara giriş konularında alınacak danışmanlık hizmetlerine yönelik giderlerin desteklenebilmesi için ön onay almaları gerekir.

Sağlık kuruluşları veya sağlık turizmi şirketlerinin bakanlık tarafından ön onay verilen konularda satın alınan danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderler %50 oranında ve yıllık en fazla 200.000 dolar tutarında karşılanır.

Destek başvurusunun, ödemenin gerçekleştiği tarihten en geç 6 (altı) ay içerisinde Genel Müdürlüğe ibraz edilmesi gerekir.

Ödemenin; yararlanıcı, işbirliği kuruluşu veya başvuru sahibi ile organik bağı bulunan yurt dışı birim tarafından bankacılık kanalı ile gerçekleştirilmesi zorunludur. Yurt dışı birim tarafından gerçekleştirilen ödemelerde destek ödeme tutarının hesaplanmasında, yararlanıcı veya işbirliği kuruluşunun yurt dışı ortaklık oranı dikkate alınır.

Ürün/Hizmet/Marka Tescil-Korunma Desteği : Teşvik Oranı %50 – Teşvik Miktarı 50 bin$ /yıl

Ürünün/hizmetin yurt dışında tescil ettirilmesine ilişkin;

Marka/patent bürosu hizmetleri,

Danışmanlık,

Ürünün/hizmetin o ülkede başka bir şirket/kuruluş adına tescil ettirilip ettirilmediğine ilişkin olarak yapılacak araştırma, inceleme vb. zorunlu giderler desteklenir. Destek başvurusunun, ödemenin gerçekleştiği tarihten itibaren en geç 18 (on sekiz) ay içerisinde Genel Müdürlüğe ibraz edilmesi gerekir.

Marka Yurt dışı Tescil ve Koruma Desteği: Teşvik Oranı %50 – Teşvik Miktarı 50 bin$ /yıl

Bu destek kapsamında olmak için yurt içi marka tescil belgesine sahip olmak gerekir.

Markanın yurt dışında tesciline yönelik; Yönelik marka/patent bürosu hizmetleri,

Danışmanlık, Markanın o ülkede başka bir şirket/kuruluş adına tescil ettirilip ettirilmediğine ilişkin olarak yapılacak araştırma,  Markanın yurt dışında korunmasına ilişkin hukuki danışmanlık giderleri, incelemeler vb. zorunlu giderler desteklenir. Tescil yenileme destek kapsamında değildir. Destek başvurusunun, ödemenin gerçekleştiği tarihten itibaren en geç 18 (on sekiz) ay içerisinde genel müdürlüğe ibraz edilmelidir

Rapor ve Yurtdışı Şirket Alımına Yönelik Destek : Teşvik Oranı %60 – Teşvik Miktarı 200 bin$ /yıl

Pazar araştırması,

Sektör, ülke, uluslararası mevzuat, veri madenciliği/veri izleme/değerlendirme faaliyetleri,

Yabancı şirket veya marka odaklı raporlar (mali ve hukuki raporlar dahil) ile

Yabancı şirket alımlarına yönelik danışmanlık hizmetlerine (mali ve hukuki danışmanlık dahil) ilişkin giderlerin desteklenebilmesi için yararlanıcıların; raporu veya danışmanlık hizmetini almaya başlamadan önce ön onay alması gerekir.

Ön onay, raporu hazırlayan/danışmanlık hizmetini sağlayan kuruluşun tecrübesi, uzmanlık alanı, yapmış olduğu çalışmalar ve raporun/danışmanlık hizmetinin içeriği göz önünde bulundurularak verilir.

Ön onayın verildiği tarihten sonraki harcamalar destek kapsamındadır. Bu madde kapsamında satın alınacak raporlar, yayım tarihi itibarıyla en fazla 2 (iki) yıllık olmalıdır.

Destek başvurusunun, ödemenin gerçekleştiği tarihten itibaren en geç 6 (altı) ay içerisinde Genel Müdürlüğe ibraz edilmesi gerekir.

Belgelendirme Desteği: Teşvik Oranı %60 – Teşvik Miktarı 50 bin$ /belge

Desteklenen Belgeler;

 • JCI (Joint Commission International) Akreditasyonu
 • TEMOS Sertifikaları
 • QHA Trent Akreditasyonu
 • Accreditation Canada
 • Australian Council on Healthcare Standards International (ACHSI)
 • TÜV Belgeleri
 • Sağlık Bakanlığı-Sağlıkta Akreditasyon Standartları (SAS) Belgesi
 • ISO/IEC 27000 SERİLERİ

Bunlara ek olarak ön tanı merkezi ya da ofis açılışına ve/veya işletmesine yönelik olarak temin edilmesi gereken belgelere ilişkin harcamaların desteklenmesi başvuruları, ilgili belgenin alınmasını müteakip, yararlanıcılar tarafından genel müdürlüğe yapılır.

Bu madde kapsamında aşağıda belirtilen giderler desteklenir;

 1. Müracaat ve doküman inceleme giderleri,
 2. Belgelendirme tetkik giderleri,
 3. Belge kullanım ücretleri,

Zorunlu kayıt ücretleri,

 1. Danışmanlık giderleri,
 2. Eğitim giderleri,
 3. Gözetim giderleri,
 4. Yenileme giderleri,

Test/analiz giderleri

Danışmanlık/eğitim giderleri, her bir belge için en fazla 15.000 ABD Doları tutarında desteklenir.

Destek başvuruları, belgenin alınmasını müteakip yapılır.

Destek başvurusunun ödemenin gerçekleştiği tarihten itibaren en geç 18 (onsekiz) ay içerisinde Genel Müdürlüğe ibraz edilmesi gerekir.

Reklam, Tanıtım, Pazarlama * Desteği: Teşvik Oranı %60 – Teşvik Miktarı 400 bin $/yıl

Televizyon, radyo, internet ve hava yolu şirketi yayınları gibi kitle iletişim araçları yoluyla, sadece yabancı dilde gerçekleştirilecek tanıtım harcamaları desteklenecektir. (Türkçe dilinde de yapılan ve/veya yurt içine yönelik gerçekleştirilen tanıtım harcamaları destek kapsamında değerlendirilmez)

Destek süresi 48 aydır.

Yurt dışına yönelik olarak gerçekleştirilen reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine yönelik giderlerin desteklenmesine ilişkin başvurular, EK-8 belgeleri ile birlikte genel müdürlüğe yapılır.

EK-8 Belgeleri;

 • Yapılan reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetine ilişkin tanıtım malzemesi örneği (katalog, broşür, tanıtım malzemesi, reklam verilen gazete, dergi, fotoğraf, video kaydı, CD)
 • Elektronik ortamdaki reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetleri (yayınlandığı tarih ve URL nin görüneceği ekran görüntüsü)
 • E-ticaret sitelerine üyelik (profil sayfası çıktısı ve başvuru sahibinin web sayfasına ait yabancı dil arayüz çıktısı)
 • Televizyon ve radyo reklamları
 • Arama motorlarındaki tanıtımlar (işlem geçmişi raporu)

Destek başvuruları, reklam, tanıtım ve pazarlama giderlerinin gerçekleştirilmesini müteakip yapılır. Destek başvurusunun, ödemenin gerçekleştiği tarihten itibaren en geç 6 (altı) ay içerisinde Genel Müdürlüğe ibraz edilmesi gerekir.

Acenta Komisyon * Desteği: Teşvik Oranı %60 – Teşvik Miktarı 100 bin $/yıl

Sağlık turizmi sektöründe ülkemize uluslararası hasta getirilmesine yönelik acentelere yapılan komisyon harcamalarının desteklenmesini kapsar.

Destek süresi 48 aydır.

Ödeme belgelerinin, ödemenin gerçekleştiği tarihten itibaren en geç 6 (altı) ay içerisinde başvurmak gereklidir.

Ödemenin; yararlanıcı, işbirliği kuruluşu veya başvuru sahibi ile organik bağı bulunan yurt dışı birim tarafından 2 bankacılık kanalı ile gerçekleştirilmesi zorunludur. Yurt dışı birim tarafından gerçekleştirilen ödemelerde destek ödeme tutarının hesaplanmasında, yararlanıcı veya işbirliği kuruluşunun yurt dışı ortaklık oranı dikkate alınır.

Bireysel Fuar Katılım Teşvik Oranı %60 – Teşvik Miktarı 15 bin $/fuar

Sağlık turizmi, sektöründe faaliyet gösteren yararlanıcıların ve işbirliği kuruluşlarının yurt dışında düzenlenen fuar, kongre, konferans, seminer gibi etkinliklere bireysel katılımlarına yönelik katılım giderlerinin desteklenmesine ilişkin başvurular.

Ulaşımın, fuara gidiş sürecinde fuarın başlangıç tarihinden en erken 5 (beş) gün önce Türkiye’den fuarın düzenlendiği ülkeye; fuardan dönüş sürecinde ise fuarın bitiş tarihinden itibaren en geç 5 (beş) gün sonra fuarın düzenlendiği ülkeden Türkiye’ye olması gerekir. Seyahate ilişkin olarak yapılması zorunlu yurt içi ve yurt dışı aktarma ve bağlantılar destek kapsamındadır.

Fuar katılımcısının destek kapsamındaki iki fuara katılımı ve her iki fuarda da aynı kişilerce temsil edilmesi halinde; Türkiye’den ilk ülkeye gidiş tarihinin, fuarın başlangıç tarihinden en erken beş gün önce olması, ikinci ülkeye gidiş tarihinin ilk fuarın bitiş tarihinden en geç beş gün sonra olması ve ikinci ülkeden Türkiye’ye geliş tarihinin ikinci fuarın bitiş tarihinden en geç 5 (beş) gün sonra olması kaydıyla, ulaşım masraflarının desteklenmesi mümkün bulunmaktadır.

Katılım gideri kapsamındaki harcamaların ve ulaşım giderlerinin desteklenebilmesi için, söz konusu organizasyona stant ile katılım sağlanması gerekir.

Milli Fuar Katılım Teşvik Oranı %60 – Teşvik Miktarı 15 bin $/fuar

İşbirliği Kuruluşları veya organizatörler tarafından yurt dışında eğitim, sağlık, bilişim, film, yönetim danışmanlığı, gayrimenkul, yayıncılık ve lojistik sektörü ile Bakanlık tarafından belirlenecek diğer konularda düzenlenen ve  “Desteklenen Milli Katılım Organizasyonları Listesi (EK-32E)”nde yer alan fuar, kongre, konferans, seminer, festival, film marketleri gibi etkinliklere yönelik giderlerin desteklenebilmesi için işbirliği kuruluşu veya organizatör tarafından organizasyonun başlangıç tarihinden en az 1 (bir) ay önce “Milli Katılım Organizasyonu Ön Onay Başvuru Belgeleri (EK-32C)” ile birlikte Genel Müdürlüğe başvuru yapılması ve ön onay alınması gerekir.

Yurt Dışı Birim * Teşvik Oranı %60 – Teşvik Miktarı 120 bin/birim/yıl

Destek başlangıçtan itibaren 48 aydır.

Sağlık kuruluşları ve sağlık turizmi şirketleri her bir birim başına %60 oranında ve yıllık en fazla 200.000 dolar tutarında, işbirliği kuruluşları her birim başına %70 oranında ve yıllık en fazla 300.000 dolar tutarında desteklenir.

Destek başvuruları, kira ödemelerinin ve komisyon harcamalarının gerçekleştirilmesini müteakip yapılır. Destek başvurusunun, ödemenin gerçekleştiği tarihten itibaren en geç 6 (altı) ay içerisinde Genel Müdürlüğe ibraz edilmesi gerekir.

Tercümanlık Teşvik Oranı %50 – Teşvik Miktarı 50 bin/yıl

Genel Müdürlük destek başvurusunu, istihdam edilen tercümanın eğitimi, yabancı dil bilgisi ve tecrübesini de dikkate alarak sonuçlandırır.

Desteğin başlangıç tarihi olarak desteğe konu edilen ilk ay esas alınacak olup destek süresi, bu tarihten itibaren 48 (kırksekiz) ay sonra biter.

Ödemenin; yararlanıcı, işbirliği kuruluşu veya başvuru sahibi ile organik bağı bulunan yurt dışı birim tarafından bankacılık kanalı ile gerçekleştirilmesi zorunludur. Yurt dışı birim tarafından gerçekleştirilen ödemelerde destek ödeme tutarının hesaplanmasında, yararlanıcı veya işbirliği kuruluşunun yurt dışı ortaklık oranı dikkate alınır.

Hasta Yol Tarifeli Uçak Seferi Teşvik Oranı %50 – 1000 Hasta

Türkiye’de tedavi edilen uluslararası hastaların ekonomi sınıfına karşılık gelen ulaşım giderlerinin desteklenmesine ilişkin başvurular kabul edilir.

Ülkeye giriş tarihinden itibaren en geç 7 (yedi) gün içinde sağlık kuruluşuna giriş kaydı yapılmayan hastalar, destek kapsamında değerlendirilmez.

Desteğin başlangıç tarihi olarak desteğe konu edilen ilk ay esas alınacak olup destek süresi, bu tarihten itibaren 48 (kırksekiz) ay sonra biter.

Destek başvuruları, uluslararası hastanın sağlık kuruluşuna kaydını müteakip yapılır. Destek başvurusunun, hastanın kaydından itibaren en geç 6 (altı) ay içinde Genel Müdürlüğe ibraz edilmesi gerekir.

Yurt dışından hasta getirmek için yüklenicilerin genel müdürlük ile protokol yapmaları gerekir.

Sağlık kuruluşu/hava yolu şirketi tarafından tedavi edilmek üzere yurt dışından Türkiye’ye getirilen uluslararası hastaların tarifeli uçak seferi ile getirilmesi halinde ekonomi sınıfı uçak veya diğer ulaşım giderleri, hava yolu ile gerçekleşen ulaşımlarda tüm bağlantılı uçuşlar da dahil olmak üzere, hasta başına %50 oranında ve en fazla 1.000 ABD Doları; tarifesiz (charter) uçak seferleriyle getirilmesi halinde ise hasta başına 200 ABD Doları’nı geçmemek kaydıyla ulaşım giderlerinin tamamı ödenir. Ulaşımın ekonomi sınıfından üst sınıfta gerçekleşmesi halinde destek ödemesi, ekonomi sınıfı için yapılacak ödeme miktarını aşamaz.

Yurt İçi Eğitim Teşvik Oranı %50 – Teşvik Miktarı 100 bin/yıl

Münhasıran yurt dışına yönelik olarak yurti çinde gerçekleştirilen tanıtım ve eğitim faaliyetlerinin desteklenmesi

Yurt dışından davet edilen akademisyen/uzman/ilgili kişi veya kurum ve kuruluş temsilcilerinin katılımı ile münhasıran yurt dışına yönelik olarak yurt içinde düzenlenen tanıtım ve pazarlama/eğitim etkinliklerine ilişkin giderlerinin desteklenmesini kapsar ve ön onay gerektirir.

Bu madde kapsamında aşağıda belirtilen giderler desteklenir (b, c, ç, e 5 gün süreyle) ;

 1. Organizasyona iştirak eden yabancı davetlilerin ekonomi sınıfı ulaşım ve transfer giderleri,
 2. Organizasyona iştirak eden yabancı davetlilerin günlük 150 ABD Dolarına kadar konaklama (oda ve kahvaltı) giderleri,
 3. Tercümanlık giderleri,

Tanıtım/eğitim organizasyon giderleri (yer kirası, ilgili teknik araç ve gereçlerin kira giderleri, yemek ve ikram giderleri, vb.),

 1. Halkla ilişkiler ve danışmanlık hizmeti giderleri,
 2. Yurt dışından davet edilen eğitimciye/konuşmacıya ödenen ücret,
 3. Katalog, broşür ve tanıtım malzemeleri giderleri.

Destek başvuruları, yurtiçi tanıtım/eğitim etkinliğinin gerçekleştirilmesini müteakip yapılır. Destek başvurusunun, ödemenin gerçekleştiği tarihten itibaren geç 6 (altı) ay içerisinde Genel Müdürlüğe ibraz edilmesi gerekir.

Ödemenin; yararlanıcı, işbirliği kuruluşu veya başvuru sahibi ile organik bağı bulunan yurt dışı birim tarafından bankacılık kanalı ile gerçekleştirilmesi zorunludur. Yurt dışı birim tarafından gerçekleştirilen ödemelerde destek ödeme tutarının hesaplanmasında, yararlanıcı veya işbirliği kuruluşunun yurt dışı ortaklık oranı dikkate alınır.

Yurt İçi Tanıtım Teşvik Oranı %50 – Teşvik Miktarı 50 bin/program

Münhasıran yurt dışına yönelik olarak yurt içinde gerçekleştirilen tanıtım ve eğitim faaliyetlerinin desteklenmesi

Yurt dışından davet edilen akademisyen/uzman/ilgili kişi veya kurum ve kuruluş temsilcilerinin katılımı ile münhasıran yurt dışına yönelik olarak yurt içinde düzenlenen tanıtım ve pazarlama/eğitim etkinliklerine ilişkin giderlerinin desteklenmesini kapsar ve ön onay gerektirir.

Bu madde kapsamında aşağıda belirtilen giderler desteklenir (b, c, ç, e 5 gün süreyle) ;

 1. Organizasyona iştirak eden yabancı davetlilerin ekonomi sınıfı ulaşım ve transfer giderleri,
 2. Organizasyona iştirak eden yabancı davetlilerin günlük 150 ABD Dolarına kadar konaklama (oda ve kahvaltı) giderleri,
 3. Tercümanlık giderleri,

Tanıtım/eğitim organizasyon giderleri (yer kirası, ilgili teknik araç ve gereçlerin kira giderleri, yemek ve ikram giderleri, vb.),

 1. Halkla ilişkiler ve danışmanlık hizmeti giderleri,
 2. Yurtdışından davet edilen eğitimciye/konuşmacıya ödenen ücret,
 3. Katalog, broşür ve tanıtım malzemeleri giderleri.

Destek başvuruları, yurt içi tanıtım/eğitim etkinliğinin gerçekleştirilmesini müteakip yapılır. Destek başvurusunun, ödemenin gerçekleştiği tarihten itibaren geç 6 (altı) ay içerisinde Genel Müdürlüğe ibraz edilmesi gerekir.

Ödemenin; yararlanıcı, işbirliği kuruluşu veya başvuru sahibi ile organik bağı bulunan yurtdışı birim tarafından bankacılık kanalı ile gerçekleştirilmesi zorunludur. Yurtdışı birim tarafından gerçekleştirilen ödemelerde destek ödeme tutarının hesaplanmasında, yararlanıcı veya işbirliği kuruluşunun yurtdışı ortaklık oranı dikkate alınır.

 Yarışma-Etkinlik Desteği Teşvik Oranı %50 – Teşvik Miktarı 50 bin/program

TİM veya Birlik tarafından döviz kazandırıcı hizmet sektörlerinin rekabet gücünün geliştirilmesine, sektörün hizmet standartlarının arttırılmasına ve uluslararası alanda markalaşmasına yönelik olarak düzenlenen yarışma ve etkinliklere ilişkin giderlerin desteklenebilmesi için yarışma/etkinlik programının başlangıç tarihinden en az 1 (bir) ay önce anılan kuruluşun Genel Müdürlüğe başvuru yapması ve ön onay alması gerekir.

 Ticaret ve Alım Heyeti Desteği Teşvik Oranı %50 – Teşvik Miktarı 100 bin/program

Sağlık turizmi, bilişim, film, eğitim, yönetim danışmanlığı, yayıncılık ve lojistik sektörlerinde faaliyet gösteren işbirliği kuruluşları tarafından düzenlenen, yol hariç azami 10 (on) gün süreyle gerçekleştirilecek ticaret ve alım heyeti programlarına yönelik giderlerin desteklenebilmesi için işbirliği kuruluşunun programın başlangıç tarihinden en az 1 (bir) ay önce başvuru yapılması gerekir. Ön onay verilmeyen heyet programları desteklenmez.

 • İşbirliği kuruluşları bir takvim yılı içerisinde en fazla 10 (on) adet ticaret ve 10 (on) adet alım heyeti programına yönelik desteklerden yararlanabilir.
 • En az 4 (dört) yararlanıcının katılım sağladığı ticaret heyeti programları desteklenir. Alım heyeti programlarında, katılımcı sayısında sınırlama bulunmamaktadır.
 • Ticaret ve alım heyeti yararlanıcılarının/katılımcılarının heyet programı dışındaki bir etkinlik sebebiyle heyet güzergâhından farklı bir güzergahta kullandığı ulaşım araçlarına ait harcamaları destek kapsamında değerlendirilmez.
 • TİM veya Birlik tarafından döviz kazandırıcı hizmet sektörlerinin rekabet gücünün geliştirilmesine, sektörün hizmet standartlarının arttırılmasına ve uluslararası alanda markalaşmasına yönelik olarak düzenlenen yarışma ve etkinliklere ilişkin giderlerin desteklenebilmesi için yarışma/etkinlik programının başlangıç tarihinden en az 1 (bir) ay önce anılan kuruluşun Genel Müdürlüğe başvuru yapması ve ön onay alması gerekir.

Hiser Proje Desteği ( HİZMET SEKTÖRÜNÜN REKABET GÜCÜNÜN ARTIRILMASI)

Proje desteğidir. İşbirliği kuruluşu tarafından proje yazılması ve bu projenin bakanlıkça kabul edilmesi gerekir. Toplam Destek Miktarı 550 bin $/yıldır.

DESTEK KALEMİDESTEK ORANIDESTEK ÜST LİMİTİ($)YARARLANICILAR
İhtiyaç Analizi75%400.000/Projeİşbirliği Kuruluşu
Eğitim
Danışmanlık
İstihdam
Yurt Dışı/Yurt İçi Tanıtım75%150.000/Faaliyet

Kaynak